Maak eerst een account voor je bedrijf

 • Let op: U dient te beschikken over een KVK inschrijving om gebruik te kunnen maken van onze diensten.
 • Accepted file types: jpg, pdf.
  Een onderdeel van de klantacceptatie betreft het digitaal aanleveren van een Kamer van Koophandel Uittreksel, welke niet ouder is dan 3 maanden. Indien uw organisatie aanverwante bedrijven heeft, dient u ook van deze bedrijven een Kamer van Koophandel uittreksel aan te leveren. Er is o.a. sprake van aanverwante bedrijven indien: 1 of meer van uw bestuurders een organisatie betreft (bijvoorbeeld een Management B.V.) 1 of meer van uw aandeelhouders een organisatie betreft (bijvoorbeeld een Holding welke aandelen heeft in uw organisatie)
 • Accepted file types: jpg, pdf.
  Bankidentificatie Een onderdeel van de klantacceptatie betreft het identificeren van uw bankrekening. Het betreft hier wettelijke vereisten. Bij aanmelding van uw organisatie, wordt dan ook verzocht om een bankidentificatie aan te leveren. Een geldige bankidentificatie betreft een recente kopie (foto/scan) van uw bankafschrift van de zakelijke bankrekening (maximaal 1 maand oud) of een recente kopie (printscreen) van de zakelijke internetbankieromgeving (maximaal 1 week oud. Hierbij dient de inlogdatum, het bankrekeningnummer en de naam van uw organisatie zichtbaar te zijn). Zakelijke bankrekening: Wij willen u er op wijzen dat de bankrekening, welke u gebruikt voor het ontvangen van de betalingen, een zakelijke bankrekening moet zijn welke op naam staat van uw organisatie. Het is wettelijk niet toegestaan om een privérekening daarvoor te gebruiken, ook niet in geval van een eenmanszaak. Note: U kunt gerust bedragen/namen van derden “blinderen” op het door u aangeleverde document. Uw bedrijfsnaam, rekeningnummer en login-afschriftdatum moeten goed zichtbaar zijn. Identificeren via betaling: Wij bieden u ook de mogelijkheid om via een betaling de bank te identificeren. Indien nodig sturen wij u een bericht.
 • Accepted file types: jpg, pdf.
  Legitimatie: Een onderdeel van de klantacceptatie betreft het identificeren van alle direct betrokken personen (aandeelhouders, eigenaren, gevolmachtigden, commissarissen en/of bestuurders) bij uw organisatie. Het betreft hier wettelijke vereisten. Bij aanmelding van uw organisatie wordt dan ook verzocht om een kopie/scan/foto van de identiteitsbewijzen aan te leveren. Geldige legitimatiebewijzen zijn: Paspoort, Rijbewijs en Identiteitskaart. Note: Indien gewenst kunt u op het document wat u aanlevert een tekst toevoegen ‘t.b.v. Identificatie’. Zorg er alleen wel voor dat alle informatie goed leesbaar voor ons blijft.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
✅ Mobile Media | Accept Instant Payments on any Mobile Device, iOS & Android