Richtlijnen RIVM

Social Distancing

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis

Geen Handen Schudden

Bent u ziek?

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

  • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
  • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Regels Corona Virus
Noodverordeningen

Op basis van de landelijke maatregelen en aanpassingen daarvan, stellen de 25 veiligheidsregio’s in Nederland noodverordeningen vast. Deze noodverordeningen maken het mogelijk om binnen een veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

Afwijkende maatregelen

Daarnaast kunnen veiligheidsregio’s met deze noodverordeningen, indien gewenst, afwijkende maatregelen instellen ten opzichte van de landelijke richtlijnen. Het gaat hierbij vaak om het verduidelijken van definities en de wijze van handhaven door gemeenten.

Wijzigingen blijven mogelijk

Door aanpassingen in de coronamaatregelen van de rijksoverheid kunnen noodverordeningen gewijzigd worden. Het Veiligheidsberaad bestaat uit alle voorzitters van de veiligheidsregio’s, en is als collectief gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

Hier vindt u een overzicht van de meest recent vastgestelde noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Voor vragen over de noodverordening van een veiligheidsregio kunt u bij de betreffende veiligheidsregio terecht. Veiligheidsregio’s kunnen ook aanwijzingsbesluiten nemen voor bepaalde gebieden en locaties. Die staan hier niet opgenomen en vindt u op de website van de veiligheidsregio of uw gemeente.

De verschillende maatregelen worden met regionale of gemeentelijke noodverordeningen opgelegd en gehandhaafd. Raadpleeg deze voor jouw regio of gemeente.

Alle veiligheidsregio’s werken met een Model-noodverordening.

Noodverordening Veiligheidsregio Groningen
Noodverordening Veiligheidsregio Fryslân
Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe
Noodverordening Veiligheidsregio IJsselland
Noodverordening Veiligheidsregio Twente 
Noodverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Noodverordening Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden
Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht
Noodverordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Noodverordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Noodverordening Veiligheidsregio Kennemerland
Noodverordening Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Noodverordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Noodverordening Veiligheidsregio Haaglanden
Noodverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
Noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid 
Noodverordening Veiligheidsregio Zeeland
Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Noodverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord
Noodverordening Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Noodverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord
Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Noodverordening Veiligheidsregio Flevoland

 

Let op:
Vanaf 1 juni gelden nieuwe noodverordeningen vanwege de versoepelde maatregelen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll Up